Zespół

Opieka merytoryczna


mgr. Aleksandra Bujacz
psycholog, studentka studiów doktoranckich IP UAM
www

mgr. Nina Skrzypska
psycholog, studentka studiów doktoranckich IP UAM


Zarząd


Prezes 

Anna Maria Zielińska
studentka psychologii i kognitywistyki UAM
annamariazielinska@gmail.com


Zastępca 

Maugorzata Kisielewska
studentka kognitywistyki, absolwentka dziennikarstwa UAM