Publikacje

Bujacz, A., Skrzypska, N., Zielińska, A. M. (2012). Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania. Gerontologia Polska, 2, 8–15.

Bujacz, A. (2012). Wykorzystanie analizy protokołu w badaniach nad projektowaniem. W: W. J. Paluchowski, A. Bujacz, P Haładziński, & L. Kaczmarek (red.), Nowoczesne metody badawcze w psychologii. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Bujacz, A. (2011). Trening twórczości w projektowaniu przestrzeni. W: W. J. Paluchowski (Red.), Między psychologią a sztuką. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Bujacz, A. (2009). Realizacja preferencji poznawczych w procesie twórczego projektowania (niepublikowana praca magisterska). Instytut Psychologii UAM, Poznań

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz