Konferencje

Lewandowska, D., Zielińska, A. M. (2013, styczeń). W zgodzie z potrzebami. Projektowanie z perspektywy użytkownika. Warsztaty przeprowadzone podczas Konferencji „Niewidzialny Dizajn”, Poznań, Polska.

Wiśniewska, A., Zielińska, A. M. (2011, grudzień). Dobre Projektowanie. Warsztaty przeprowadzone podczas 7 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego, Poznań, Polska.

Kisielewska, M. (2011, grudzień). W poszukiwaniu dobrej przestrzeni. Wprowadzenie do koncepcji Self-Determination Theory oraz jej środowiskowego zastosowania. Referat wygłoszony na 7 Poznańskim Forum Kognitywistycznym, Poznań, Polska.

Błaszak, M., Bujacz, A., Przybylski, Ł. (2010, paździenik). Projektowanie jako rozszerzanie umysłu człowieka. Referat wygłoszony na Konferencji „Projektowanie uniwersalne – równe prawa, równy dostęp”, Warszawa, Polska.
 
Bujacz, A. (2010, kwiecień). Wykorzystanie analizy protokołu w badaniach nad projektowaniem twórczym. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów, Ciążeń koło Poznania, Polska.
 
Bujacz, A. (2010, luty). Stymulowanie umiejętności projektowania przestrzennego w oparciu o metodologię treningu twórczości. Warsztat przeprowadzony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między Psychologią a Sztuką”, Poznań, Polska.